Les présentations de la session Fusillades,RetEx sont sur le site de la SFMC : Communications Fusillades

La Lettre de la SFMC n°81 est diffusée
Placée sur le site web : Lettre SFMC n°81
Les présentations de la session Ebola sont sur le site : Présentations

Un groupe de travail EPI risque bio est lancé pour le rejoindre envoyer un mail à contact

 


Etude CAI, CADI, CARE

:
contact


Victimes et impliqués
:

contact

– Composition du PMA :


contact


– Soutien médico-psychologique :


contact


– Douleur en situation de catastrophe :


contact


– Télémédecine de catastrophe :


contact

Autres langues

 


BIENVENUE A LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE DE CATASTROPHE

Francúzsky spolok Medicíny katastrofy Založený v roku 1983 tými, ktorí dva roky predtým založili poprvýkrát vo Francúzsku a Európe univerzitu medicíny katastrofy, Francúzsky spolok medicíny katastrofy (SFMC) sa snaží zlúčiť všetkých tých v učenej spoločnosti, ktorých zaujíma prevencia a riadenie katastrôf: ľudí v teréne, osoby riadiace administratívnu a technickú stránku, právomoci a priazeň prichádzajúcu z rôznych strán. Už takmer 25 rokov, vo svojich spisoch a práci, konferenciách a stretnutiach, ktoré sú zároveň príležitosťami k technickému prínosu a výskumu, know-how a zdieľaniu skúseností, S.F.M.C. prispelo k presadzovaniu konceptu medicíny katastrofy ako vo Francúzsku tak aj v zahraničí. S.F.M.C. má v súčasnosti pribiližne 700 francúzskych a zahraničných pravidelných členov, doktorov, pomocných medikov, farmaceutov, veterinárov-chirurgov, personálu organizácií prvej pomoci, správcov zdravia, personálu komunít, osôb riadiacich služby bezpečia a prevencie, členov asociácií. Spoločnosť sa otvorila zahraničiu a prijíma aj zahraničných členov, najčastejšie frankofónnych.

Nos partenaires

Secours montagne

Haut Comité Français pour la Défense Civile

Eisti

Coopération Internationale pour la Médecine d'Urgence et les VIgilances Sanitaires en Afrique

Organisation Ouest Africaine de la Santé

Université Corse

e-semble

Laerdal

Ensosp

Mardis de l'urgence

Catel

Serb laboratoires

ICBAS

Ouvry

TANIT Developpement

Weinmann

Zodiac Aerospace

Hutchinson